Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksBahagian Pentadbiran, Kewangan dan HRD

Tidak diketuai oleh Timbalan Pengarah dan melapor terus kepada Pengarah 

Tugas-Tugas:-

  1. Bertanggungjawab ke atas hal  ehwal  pentadbiran, kewangan dan latihan sumber tenaga manusia;
  2. Meningkatkan kapasiti sumber tenaga manusia melalui penyertaan menyertai mesyuarat, bengkel dan program dalam dan luar negeri untuk melahirkan kepakaran dan kemahiran dalam pengurusan bencana;
  3. Mengenalpasti pembekal-pembekal yang berhubungan dengan keperluan yang mungkin digunakan semasa operasi bencana serta membuat perjanjian awal dengan kadar harga serta tempoh pembekalan yang ditetapkan; 
  4. Mengenalpasti program-program khusus yang relevan bagi pegawai-pegawai dan kakitangan Pusat dalam meningkatkan professionalisme;
  5. Mengurus hal ehwal pembelian keperluan dan memastikan pengawalnya menepati peraturan kewangan;
  6. Memantau belanjawan (seperti menyediakan kunci kira-kira) berkaitan dengan operasi bencana;
  7. Menganggarkan, menjejaki dan meluluskan semua perbelanjaan;
  8. Membuat analisa perbelanjaan dan kos operasi; dan,
  9. Menyelaras pembiayaan daripada pelbagai sumber.